CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ


1. Chấp thuận của Bạn đối với Chính sách Quyền riêng tư này


1.1. Khi Bạn sử dụng, truy cập hoặc tương tác với Ứng dụng của chúng tôi, Bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó, mô tả cách thức chúng tôi thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin về Bạn. Trừ khi được quy định ở đây, các thuật ngữ viết hoa trong Chính sách Quyền riêng tư này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng có thể truy cập tại đây.


1.2. Chấp thuận của Bạn chính là cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý Thông tin cá nhân của Bạn. Nếu Bạn không đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư và các quy định của chúng tôi, vui lòng không chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này, và Bạn nên dành thêm thời gian để cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này. Chính sách Quyền riêng tư này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi sẽ được xem là Bạn cũng chấp nhận những thay đổi đó. Do đó, vui lòng kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư định kỳ để được cập nhật một cách kịp thời.


1.3. Bạn thừa nhận rằng khi đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này, Bạn đang sử dụng Ứng dụng của chúng tôi được tích hợp với các dịch vụ các nhà cung cấp, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác, và do đó, Bạn đồng ý rằng việc thu thập và sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi và/hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ Bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này sẽ phục vụ nhiều mục đích khác nhau bao gồm mục đích của Ứng dụng của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng và mục đích của giao dịch cho vay theo Thỏa thuận cho vay với MoMoVay.


2. Phạm vi áp dụng của Chính sách Quyền riêng tư này


2.1. Chính sách Quyền riêng tư này quy định cách thức mà MoMoVay thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.


2.2. Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung từ bên thứ ba nào mà có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập từ hoặc trên Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bên thứ ba các nội dung về, hoặc bao gồm các tính năng cho phép Bạn kết nối Tài khoản người dùng của mình với các tài khoản kỹ thuật số/điện tử/trực tuyến khác mà Bạn có với bên thứ ba khác. Khi bạn tương tác với tính năng của bên thứ ba, Bạn cũng nên tự làm quen với các chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ mà bên thứ ba đó áp dụng.


3. Thông tin mà chúng tôi thu thập


3.1. Thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi


3.1.1. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thông qua các biểu mẫu, tính năng hoặc các phương tiện khác được cung cấp thông qua Ứng dụng của chúng tôi. Một vài ví dụ bao gồm: thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi khi tạo Tài khoản người dùng của Bạn, khi gửi Đơn đăng ký vay, các mẫu phản hồi mà Bạn gửi cho chúng tôi về các ý kiến, câu hỏi hoặc phản hồi khác. Các loại thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được phân loại như sau:


3.1.2. Thông tin cá nhân: Đây là thông tin, một mình hoặc cùng với thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng Bạn một cách cá nhân, ví dụ như tên đầy đủ, địa chỉ cư trú hoặc nơi làm việc, địa chỉ email, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, hoặc số điện thoại.


3.1.3. Thông tin phi cá nhân: Đây là thông tin về Bạn hoặc hộ gia đình của Bạn mà không xác định Bạn một cách cá nhân, như giới tính, trình độ giáo dục, thu nhập hoặc loại sản phẩm tài chính mà Bạn quan tâm.


3.1.4. Khi chúng tôi kết hợp thông tin không phải là thông tin cá nhân (như thông tin phi cá nhân hoặc Thông tin sử dụng (như được định nghĩa bên dưới)) với Thông tin cá nhân, chúng tôi coi các thông tin đó như là Thông tin cá nhân trong suốt quá trình được kết hợp.


3.2. Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập


3.2.1. Ngoài thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi, Bạn cho phép chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về cách Bạn truy cập và sử dụng/tương tác với Ứng dụng (“Thông tin sử dụng”). Bạn hiểu rõ và thừa nhận rằng Thông tin sử dụng là một phần quan trọng trong cho cách mà chúng tôi đưa ra quyết định về tính đủ điều kiện của Bạn đối với các Khoản vay khác nhau sau khi thực hiện đánh giá rủi ro.


3.2.2. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ Thông tin sử dụng liên quan đến Ứng dụng của chúng tôi. Loại thông tin sử dụng chúng tôi có thể thu thập như sau:


3.2.3. Thông tin thiết bị. Đây là thông tin về thiết bị Bạn sử dụng để truy cập Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành, mẫu phần cứng và các thông số nhận dạng đặc thù khác được liên kết với thiết bị của Bạn.


3.2.4. Thông tin nhật ký. Có một số thông tin nhất định chúng tôi tự động thu thập trong nhật ký hệ thống hoặc các tệp tương tự về cách Bạn tương tác với Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như các tính năng Bạn truy cập hoặc nhấp vào. Nhật ký thông tin này cũng có thể bao gồm những thứ như địa chỉ IP, cấu hình trình duyệt hoặc thiết bị, ngày giờ truy cập và cookie.


3.2.5. Thông tin vị trí. Chúng tôi có thể sử dụng một số thông tin nhất định như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin thiết bị khác hoặc thông tin nhật ký để xác định vị trí của bạn (ví dụ: thành phố hoặc tiểu bang nơi Bạn sinh sống). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ định vị trên thiết bị của Bạn (thường cung cấp chi tiết về điểm truy cập GPS hoặc Wi-Fi) để cải thiện việc phục vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ hỗ trợ định vị này trên thiết bị của Bạn khi có sự đồng ý của Bạn.


3.3. Thông tin mà các bên thứ ba có về Bạn


3.3.1. Có nhiều tính năng của chúng tôi dựa trên thông tin về Bạn mà chúng tôi thu thập từ bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể làm việc với các đối tác bên thứ ba khác nhau để bổ sung Thông tin sử dụng và thông tin khác mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.


3.3.2. Một ví dụ điển hình là các đối tác bên thứ ba có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin như các sản phẩm đặc biệt có sẵn dựa trên hồ sơ tín dụng của bạn để chúng tôi có thể cung cấp các đề nghị cho vay được cá nhân hóa hơn cho bản thân Bạn.


4. Sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập


4.1. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập từ Bạn và các bên thứ ba để vận hành Ứng dụng, để liên lạc với Bạn, tiến hành nghiên cứu và phát triển để cải thiện hoặc nâng cao Ứng dụng, nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như quảng bá Ứng dụng của chúng tôi.


4.2. Bên dưới là một số ví dụ thường gặp:


4.2.1. Để tạo Tài khoản người dùng của Bạn và cung cấp Ứng dụng cho Bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để tạo và bảo mật Tài khoản người dùng của Bạn, tạo và duy trì hồ sơ thành viên của Bạn và để cung cấp Ứng dụng.


4.2.2. Để cải thiện các đề xuất và hiểu biết của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập cũng giúp chúng tôi điều chỉnh nội dung của chúng tôi và cải thiện cách chúng tôi đưa ra cho Bạn các đề nghị hoặc thông tin chi tiết được đề xuất. Chúng tôi liên tục tiến hành việc này để xác định và trình bày các thông tin phù hợp nhất với Bạn.


4.2.3. Để liên lạc với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp cho Bạn các hỗ hoặc gửi cho Bạn các hạng mục như thông báo, khuyến nghị, đề xuất dịch vụ và các cập nhật hoặc khuyến mãi khác, hoặc cho phép chúng tôi thực hiện một cách hiệu quả việc hỗ trợ giải quyết các khoản tiền đến hạn bằng cách cho phép nhân viên của chúng tôi gửi lời nhắc đến Bạn hoặc đến những người khác có thể liên hệ được tại địa chỉ mà Bạn cung cấp. Chúng tôi hầu hết sẽ liên lạc với Bạn qua email, nhưng chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông báo đẩy. Đôi khi, nhân viên của chúng tôi cũng có thể gọi cho bạn. để nhắc nhở bạn về các khoản thanh toán.


4.2.4. Để tiến hành nghiên cứu và cải thiện và quảng bá Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để tiến hành nghiên cứu và cải thiện hoặc nâng cao chất lượng cũng như quảng bá Ứng dụng của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi.


4.2.5. Vì các lý do mang tính pháp lý. Chúng tôi có quyền truy cập, sử dụng, bảo quản, chuyển nhượng hoặc tiết lộ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn, bất kỳ thông tin nào (bao gồm Thông tin cá nhân) được xem là cần thiết một cách hợp lý nhằm:


4.2.6. Tuân thủ luật pháp, quy định hoặc thủ tục pháp lý hiện hành, hoặc đáp ứng mọi yêu cầu của Chính phủ, nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép;


4.2.7. Thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm tàng;


4.2.8. Bảo vệ sự an toàn, toàn vẹn, bảo vệ các quyền hoặc bảo mật người dùng, Ứng dụng hoặc phần mềm của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác; hoặc


4.2.9. Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật liên quan đến Ứng dụng hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có liên quan.


5. Chia sẻ các thông tin mà chúng tôi thu thập


5.1. Đầu tiên, chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không bán Thông tin cá nhân của Bạn cho, hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi không liên kết cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị của riêng họ.


5.2. Khi chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này, Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn, bao gồm Thông tin cá nhân, với các bên thứ ba theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:


5.3. Các đơn vị thay mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Bạn với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý để họ thực hiện thay mặt chúng tôi bất kỳ hoạt động nào chúng tôi được phép thực hiện theo Chính sách Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Điều này bao gồm những thứ như thiết kế hoặc vận hành các tính năng, giúp chúng tôi nghiên cứu và thử nghiệm các cải tiến, xác định đề nghị hoặc đề xuất được cá nhân hóa, thực hiện phân tích và tiếp thị Ứng dụng của chúng tôi. Các bên thứ ba này thay mặt chúng tôi thay mặt chúng tôi hành động và vì vậy trong quá trình truy cập vào thông tin của Bạn, họ bắt buộc phải tuân theo hướng dẫn của chúng tôi và đáp ứng các tiêu chuẩn được giải thích trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi khi xử lý thông tin về Bạn mà chúng tôi cung cấp cho họ.


5.4. Khi Bạn đăng ký Khoản vay. Thông qua Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi mang đến cho Bạn cơ hội đăng ký cấp các Khoản vay. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin về Bạn cho các đối tác đang hiện có hoặc sẽ tham gia trong tương lai để họ có thể xác định và truyền đạt các tiêu chí sơ tuyển, đủ điều kiện, ưu đãi, v.v. cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển thông tin về Bạn cho các đối tác nói trên trong quá trình xử lý Đơn đăng ký vay cũng như trong quá trình giải ngân sau đó.


5.5. Các đội ngũ thu hồi nợ khi họ hỗ trợ giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng của Bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin về Bạn tới các đội ngũ thu hồi nợ để cho phép họ hỗ trợ xử lý các khoản tiền còn tồn đọng, bao gồm bằng cách gửi thông báo, văn bản và/hoặc lời nhắc cho Bạn tại từng thời điểm.


5.6. Là một phần của hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc thay đổi quyền kiểm soát. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin về Bạn cho bên thứ ba như một phần hoặc để chuẩn bị cho việc thay đổi quyền kiểm soát, tái cấu trúc, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bán/chuyển nhượng tài sản. Nếu các hoạt động nói trên dẫn đến thay đổi trọng yếu trong việc xử lý thông tin cá nhân của Bạn, Bạn sẽ được thông báo qua e-mail (thông qua địa chỉ email chính trên Tài khoản người dùng của Bạn) hoặc bằng một thông báo đẩy trên Ứng dụng của chúng tôi.


5.7. Vì các lý do mang tính pháp lý. Chúng tôi có quyền chuyển hoặc tiết lộ thông tin về Bạn cho các bên thứ ba khác nhằm đáp ứng các mục đích pháp lý nhất định.


5.8. Với sự đồng ý của Bạn. Cũng có thể có các bối cảnh hạn chế khác mà trong đó chúng tôi chia sẻ các loại Thông tin cá nhân cụ thể với sự đồng ý rõ ràng của Bạn.


5.9. Chúng tôi cũng có quyền chia sẻ với các bên thứ ba về các dữ liệu được nhận dạng hoặc được tổng hợp mà chúng tôi thu thập, về các thông tin nhân khẩu học được xác định lại, hoặc về thông tin về máy tính hoặc thiết bị mà Bạn truy cập Ứng dụng. Chúng tôi chia sẻ thông tin đó cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phân tích việc sử dụng Ứng dụng, phát triển các dịch vụ chia sẻ, và cải thiện Ứng dụng cũng như các sản phẩm và tính năng khác.


6. Cookie


6.1. Để cải thiện trải nghiệm người dùng của Bạn khi bạn tang cường sử dụng Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng “Cookie”. Theo đó, cookie là các tệp văn bản mà chúng tôi đặt trong Ứng dụng và/hoặc trình duyệt web để lưu trữ các tuỳ chọn của Bạn cũng như các thông tin về thiết bị của Bạn. Cookie không tự động cho chúng tôi biết địa chỉ email của Bạn hoặc Thông tin cá nhân khác trừ khi Bạn chọn cung cấp thông tin này cho chúng tôi, ví dụ, bằng cách đăng ký Ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi Bạn chọn hoàn thành bất kỳ trang Thông tin cá nhân nào, thông tin này có thể được liên kết với dữ liệu lưu trữ có trong cookie.


6.2. Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu việc sử dụng web và thiết bị của Bạn, và để cải thiện nội dung trên Ứng dụng và/hoặc trang web của chúng tôi.


7. Duy trì thông tin của Bạn sau khi hủy kích hoạt Tài khoản người dùng


7.1 Bạn cần lưu ý rằng do các yêu cầu lưu trữ và lưu giữ thông tin của chúng tôi, chúng tôi không xóa thông tin về Bạn khi hủy kích hoạt Tài khoản người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa Tài khoản người dùng của Bạn và ngừng thực hiện giao tiếp với Bạn bằng cách khác.


7.2 Ngoài ra, ngoại trừ các chừng mực cần thiết cho mục đích ghi và lưu giữ hợp pháp hoặc theo quy định, đôi khi chúng tôi có thể giữ lại hồ sơ thành viên của Bạn cho đến khi Bạn chính thức yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ thông tin của Bạn theo yêu cầu bằng văn bản được gửi đến địa chỉ được chỉ định của chúng tôi, hoặc cho đến khi các mục đích tích hợp như đã nêu ở khoản 1.3 ở trên đã được hoàn thành. Vì mục đích này, Bạn thừa nhận rằng việc xóa hoặc loại bỏ thông tin khỏi Hệ thống MoMoVay có thể ảnh hưởng đến thông tin của người dùng khác, và do đó, Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ phải xác minh xem Bạn có thực sự là chủ sở hữu của thông tin đó hay không, và chúng tôi có thể áp dụng các phương pháp xác minh theo quyết định riêng của chúng tôi.


8. Lưu trữ và chuyển dịch thông tin của Bạn


Chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân tại Việt Nam thông qua việc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có uy tín. Nếu chúng tôi chuyển Thông tin cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp Việt Nam đối với Thông tin cá nhân được chuyển trong khi Thông tin cá nhân đó vẫn thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi; và nếu Thông tin cá nhân được chuyển đến người nhận ở một quốc gia hoặc lãnh thổ bên ngoài Việt Nam, thì người nhận đó bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ có thể thực thi về mặt pháp lý nhằm cung cấp một tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với yêu cầu của luật pháp Việt Nam đối với các Thông tin cá nhân được chuyển giao. Việc bạn chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này là sự đồng ý của Bạn đối với việc lưu trữ và chuyển giao như vậy.


9. Chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn


Tính chính xác của Thông tin cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi liên tục phát triển các phương pháp giúp Bạn dễ dàng xem xét và sửa đổi Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ. Trong khi đó, nếu Bạn thay đổi tên hoặc địa chỉ/email hoặc bạn thấy rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi lưu giữ về Bạn không chính xác hoặc đã hết hạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các phương thức được mô tả ở cuối Chính sách Quyền riêng tư này.


10. Thu hồi sự chấp thuận của Bạn


Bạn có thể rút lại sự đồng ý của Bạn làm cơ sở pháp lý để xử lý Thông tin cá nhân của Bạn bất cứ lúc nào. Để thực hiện việc này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua phương thức được đề cập ở cuối Chính sách Quyền riêng tư này.


11. Sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư


11.1. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của Bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email chính trên Tài khoản người dùng của Bạn hoặc gửi một thông báo đẩy trên Ứng dụng của chúng tôi trước khi thay đổi đó có hiệu lực.


11.2. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng cung cấp Chính sách Quyền riêng tư đã được cập nhật công khai trên Ứng dụng của chúng tôi. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chính sách Quyền riêng tư được sửa đổi được đăng trừ khi có quy định khác.


12. Các thông tin cần thiết khác


Thông tin chung về các gói vay:
Hạn mức vay: 2 - 10 triệu
Kỳ hạn: 91 - 120 ngày
Lãi suất: Tối thiểu 12% - tối đa 19,2%/năm
Ví dụ: Nếu QK cần 10 triệu VNĐ thời hạn 91 ngày và khi đến hạn thanh toán. QK sẽ thanh toán 10.478.685 VNĐ (lãi suất được tính như sau: 19,2%/365*91)


Cảm ơn đã dành thời gian để đọc qua tất cả Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư hoặc về các phương pháp bảo mật của chúng tôi tại MoMoVay, bạn có thể viết thư cho chúng tôi đến email: [email protected]